chanelmakeup视频

chanelmakeup视频

所谓一息不运则机缄穷,一毫不续则霄壤判也。方中二味温肾纳气,则喘咳自平,腰脚自强矣。

石膏性寒而重,寒能胜热,重能就下。经曰∶阳气者,精则养神,柔则养筋。

今人入房盛而阳事愈举者,阴虚火动也。干姜、附子,辛热之物也,可以散真寒。

此以正气怯弱,不堪攻下故尔。 门外植枳枸木者,门内造酒,必不熟,屋内有此木作柱亦然。

耳者,肾之窍,故肾热则令人病耳,生脓出血,不闻人声也。此不过寻常固本治标法耳,用之于虚人感冒则可,若表里俱实,则不增剧为幸,尚望病之轻减乎?

热盛则循三阴经而上逆,因谓之热厥。岐伯曰∶阳明者常动,巨阳、少阳不动,不动而动大疾,此其候也。

Leave a Reply